AKTUELLTÅsa Sjöström får Sune Jonsson-priset 2019

Årets Sune Jonsson-stipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar delas ut söndag 28 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

I år går utmärkelsen till fotografen Åsa Sjöström, Malmö. Priset är 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen presenterar sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

” Med inriktning på mänskliga rättigheter och utsatta grupper i samhället, särskilt kvinnor och barn, vill fotografen Åsa Sjöström, Malmö, visa styrka och hopp som sårbara människor besitter och skapa förståelse för internationell solidaritet. Hennes arbete har tagit henne till människor i olika livsmiljöer på flera kontinenter. Hon har arbetat som pressfotograf i Stockholm och Malmö, och inledde sin karriär som frilansande fotograf 2013.

Åsa Sjöströms mest omfattande dokumentation hittills gäller det fattigaste landet i EU, Moldavien, där hon återbesökt samma familj under en följd av år, och resultatet presenteras i fotoboken ”Silent Land” (2017). Unga människor befinner sig i dova bildrum och ser avvaktande tillbaka på fotografen. En tålighet i trasiga miljöer kommer till uttryck. Liksom en längtan till något bortom gränserna.

Formspråket skiftar med uppdragen. Kvinnor anklagade för häxeri i Ghana fångas i närgångna bildserier i svartvitt. Flerårig torka i Kenya för en hårt ansatt befolkning återges i sandgula sekvenser. Kvinnor och barn på skyddat sommarläger i Sverige, döljer sina anletsdrag bakom lekfulla förklädnader. Fotografen är respektfullt nära.

Med 2019 års Sune Jonsson-stipendium till Åsa Sjöström belönar Sällskapet Sune Jonssons vänner en dokumentär gärning av stort allvar och integritet.”

 


Sune Jonsson och Linda Maria Thompson

Nya utställningar i Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi.

2016 års Sune Jonsson stipendiat, Linda Maria Thompson, följer upp utställningen och monografin In Place of Memory från 2016. Hon fortsätter att utforska hur erfarenheter av migration visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det personliga planet och på ett kollektivt. Emigrant Memior visas lör 23 februari till söndag 5 maj.

Fotografen och fältetnologen Sune Jonsson är känd för sina dokumentära bilder från den västerbottniska landsbygden. En emellertid alltför ofta förbisedd sida i Jonssons skapande är hans litterära verk. Lånegods ur verkligheten visas söndag 17 mars - söndag 25 augusti.


Perfect Nordic - Perspektiv på föreställningar om Norden.

Fotoseminariet Perfect Nordic 18 och 19 oktober. Ett samarbete mellan fotokollektivet Moment och Västerbottens Museum.

Årets fotoseminarium på Västerbottens Museum tar sin utgångspunkt i några av de företeelser vi idag ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Seminariet sker i samarbete med fotografkollektivet Moment där sex av medlemmarna utforskar den polariserade bilden av de nordiska länderna och presenterar sina enskilda fotografiska projekt som återspeglar dagens realiteter i Norden. Curator Susanne Fessé som följt gruppen genom hela processen ger en initierad presentation om curatorns roll och historikern Lars Trägårdh delar med sig av sin mångåriga forskning kring den nordiska modellen.

Medverkande fotografer ingår också i utställningen Almost Perfect som öppnar på Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi lördag 20 oktober. Läs mer om fotograferna och deras projekt.

Program

Språk: Svenska och engelska


Sune Jonsson stipendiat 2018

Sune Jonsson-stipendiet 2018 går till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå.

Sällskapet Sune Jonssons vänner delar årligen ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar. Prisutdelningen äger rum söndag 22 april kl 15 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

I år, när Sällskapet firar 10-årsjubileum, går utmärkelsen till filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt, Malmö. Prissumman är på 15 000 kronor samt ett diplom. Fotografen kommer att presentera sig och sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

”En bra bild säger inte allt. Vid god dokumentation bör den kombineras med en god förklarande text, så arbetade Sune Jonsson själv. Och om Jonsson var lantbefolkningens talesman, var Jean Hermanson industriarbetarnas. De båda står på sina motivområden i någon särklass.

Men till Hermansons omfattande och högkvalitativa bildskatt saknas i viss omfattning sådan dokumentation, fotografen beklagade själv den saken. Men han fick i sen levnad en kollega och assistent som ålagt sig att fylla bristen.

Nils Petter Löfstedt har biträtt vid uppordnandet av Jean Hermansons gigantiska negativsamling från gjuterier, verkstads- och varvsindustri, där människors belägenhet och utsatthet närgånget etsas fast i kontrastrika återgivningar.

Att identifiera avbildade personer på fotografierna innebär både ett bidrag till svensk industrihistoria, och ett återförande av livsverket till det arbetarkollektiv där det tillkom.

Sådant arbete är i hög grad i Sune Jonssons anda, och Nils Petter Löfstedt tilldelas därför 2018 års stipendium i hans namn. ”

Nils Petter Löfstedts film ”Himlens mörkrum” om fotografen Jean Hermanson och det viktiga arbetet med Hermansons arkiv finns att se på SVT Play tom 2 maj.

Mer information: Britta Lundgren, ledamot i Sällskapet

E-post: lundgren@mariehem.net


Sune Jonssons barnbilder och Hannah Modigh i SJCD

I samband med den fotografen Hannah Modigs soloutställning om ungdomar, visas utställningen Barndomar med utvalda fotografier där Sune Jonsson porträtterat barn.

Barndomar:

För fotografen och fältetnologen Sune Jonsson var mötena med människor, företrädesvis i hans västerbottniska och ångermanländska hemtrakter, centrala. Med sina eftertänksamma fotografier har han skildrat tider och platser som i dag i olika bemärkelser är försvunna, och liv som mer tycks röra sig cykliskt än linjärt. Även barnen och ungdomarna i hans bilder tycks inneslutna i årstidshjulet. Här finns mera av vemod vid det varaktiga än en uttryckt väg bort över fälten, även om det var det som väntade de flesta av de som levde sina barndomar i Sune Jonssons bilder.

The Milky Way:

Den prisbelönta fotografen fotografen Hannah Modigh visar sin serie the Milky Way, om tiden mellan att vara barn och vuxen, fylld av osäkerhet, förvirring, spänning och längtan. Där starka känslor tvingas ner under huden för att man ska passa in, men ibland bubblar upp i konstiga utryck och ett krampaktigt sökande efter gemenskap.

Utställningspersiod är 22 oktober 2017 - 8 januari 2018.


Sune Jonsson-stipendiet 2017 till Pieter Ten Hoopen

Sällskapet Sune Jonssons vänner delar årligen ut ett fotostipendium för framstående dokumentärfotografiska gärningar. I år går utmärkelsen till filmaren och fotografen och filmaren Pieter Ten Hoopen, Stockholm och Hjo. Prissumman är på 10 000 kronor samt ett diplom. Fotografen kommer att presentera några projekt i samband med prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

”Årets pristagare, den svensk-holländske fotografen och filmaren Pieter Ten Hoopen, utmärker sig med sin aldrig svikande kärlek till berättelsen.  Stoffet till hans fotografier och filmer hämtas från platser på andra sidan jorden likaväl som från fotografens direkta närhet. Berättelserna skildrar de mest varierade ämnen – allt från urbana Stockholms- eller Tokyobor till amerikanska och ryska glesbygdsbor eller irakiska prostituerade och barnmödrar i utsatta områden. Alltid mejslas människorna fram på ett likvärdigt och ödmjukt sätt, för det är människor som är i fokus i Pieters berättelser. I en tid då den samtida fotodokumentationen mött stora svårigheter och utmaningar har han oupphörligt arbetat med stor koncentration och integritet och han har utvecklat en gedigen estetik, med en särskilt anmärkningsvärd känsla för det naturliga ljuset. Han har blivit en stilbildare och stark inspirationskälla för yngre dokumentärfotografer. Han uttrycker själv att Sune Jonsson varit en ledstjärna ända från tiden på Nordens Fotoskola och fortsatt så under arbetet med egna fotodokumentationer.  Och likt förebilden visar han gång på gång förmåga att se den lilla människan i den stora samtida samhällsomvandlingen.”

Prisutdelningen äger rum söndag 9 april kl 14 på Västerbottens museum, Umeå vid föreningens årsmöte som är öppet för medlemmar och andra intresserade.

Mer information: Hans Dackenberg, sekr. i Sällskapet. E-post: hans.dackenberg@nordiq.net


Minns Bo Johansson (1925–2017)

På nyårsdagen 2017 avled Bo Johansson, Vilhelmina, en av de tåligaste motståndsmännen mot det norrländska inlandets kräftgång och utarmning, och en av Sune Jonssons tidigaste anförvanter i kampen för det syftet.

De båda stötte tidigt på varann, när Jonsson började dokumentationen av småbruken och kronotorpen med Vilhelmina som bas på 1960-talet. Fotografen kom ständigt där förbi, fick logi och stöd och uppslag, ingen kände de lokala livsödena och smärtpunkterna bättre än Bo Johansson. Jag kan tänka mig att flera av Jonssons märkvärdiga personporträtt tillkommit på direkt tips från vännen Bo Johansson. Genom dennes hustru Katarina, som förestod Vilhelminas museum, hölls kontakten med nybyggarhistorien hela tiden aktuell och öppen.

Det främsta synliga exemplet på herrarnas samsyn och samförstånd är diktsamlingen ”Om sommarn, om hösten, bittida, sent” som Johansson publicerade år 1981 i Jan Bohmans formgivning. Här har Johanssons skarpskurna, dialektalt formade dikter sammanförts med Sune Jonssons hjärtskärande foton av övergivna myrodlingar från Rismyrliden, Baksjöliden och Djupdal tagna 1966 och 1980. Övergivna lador vittnar om en odlardröm.

Det var i höjd med inlandsbanans tillkomst som denna gick som en hetsig feber över trakten. I sjutton dikter av olika längd skildrar Johansson de ”arbetselaka” män som fick några säsonger av häftig skörd, och sen intet mer. ”Med de svikna löftena/ ständigt i minnet/ breder skammens björnmossa ständigt ut sig”, står det i samlingens sista dikt.

Inför att skriva denna text läste jag om Johanssons bok och fann den ännu bättre än jag mindes, ett sannskyldigt litet mästerverk om en gången epok. Och en tydlig överrensstämmelse finns mellan dikten ”Småbrukarsaga” från 1967 och slutorden i Jonssons ”Minnesbok över den svenske bonden” från 1971.

Odlingens män blev grundlurade. Utveckling visade sig förrädiskt vara avveckling. Därom var de båda männen fullkomligt ense, och de skrev så.

Gunnar Balgård


Sune Jonsson-stipendiat ställer ut i SJCD

Vernissage för In Place of Memory, av fotografen Linda Maria Thompson, söndag 13 november kl 14.

Linda Maria Thompsons bildsvit ”In place of memory” är fotograferad i byar i ångermanländska Ådalen. Den handlar om migration, och utforskar på ett både personligt och politiskt plan sambandet mellan minne, identitet och plats. Längtan efter att höra hemma är högst aktuell i dag då människor rör sig över jordklotet i frivillig eller påtvingad migration.

Linda Maria Thompson föddes i Mariefred, men växte upp i USA och har alltså själv erfarenhet av att flytta mellan länder. Hennes morfar och mormor fanns i svenska Högsjö som hon minns som en paradisisk plats. I dag är det en avfolkningsbygd som fått nya invånare med flyktingar från olika delar av världen. När morföräldrarna tragiskt omkom i en flygolycka försvann också platsen för Linda Maria Thompson och möjligheten till identifikation blev mindre.

Nu återvänder Linda Maria Thompson till Ådalen för att försöka fånga sina egna minnen från barndomen, samtidigt som hon berättar om de som befolkar platsen i dag. Med respektfulla fotografier som andas nostalgi och längtan lyckas hon uttrycka sitt eget sökande efter tillhörighet samtidigt som ett nutida Sverige i förändring görs synligt.

Utställningen hänger 13 november 2016 - 23 april 2017.


Minns Beata Bergström (1921–2016)

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner Beata Bergström gick bort i oktober månad, 95 år gammal. Beata Bergström ingick i gruppen 7 stockholmare, tillsammans med bland andra Sune Jonsson på 1950-talet.

Vid den tiden hade hon inlett sin karriär som frilansande teaterfotograf, ett yrke hon framgångsrikt kom att ägna sig åt i trettio år. Ofta citerad är dåvarande teaterdirektören Karl Ragnar Gierows mening, när Beata första gången kom upp på Dramaten och visade sina bilder från en repetition av Aiskylos Orestien i Olof Molander regi: ”Vi tar Beatans bilder”! Snart var hon teaterns främste fotograf, kanske inte minst beroende på hennes annorlunda bildsyn jämförd med företrädarnas mer traditionellt, statiska, poserande porträtt. Beata Bergström ville åt rörelsen, det sceniska uttrycket och allt detta undflyende liv som kan prägla teatern. Hon var själv rörlig i sitt arbetssätt och gavs också bättre tillfälle till en mer dynamisk, rörlig fotografi tack vare den vid den här tiden lanserade Kodak Tri-X-filmen, som var betydligt snabbare än sina föregångare och därmed tillät en fotografi i befintligt ljus som den Beata ägnade sig åt. Hon blev kort sagt stilbildande och åtskilliga av hennes smått ikoniska bilder från teatern återges i den mycket omfångsrika boken Foto Beata Bergström som utgavs på Signum förlag, 2013.

Efter att hon dragit sig tillbaka som teaterfotograf flyttade Beata Bergström till ett rött hus på landet i Järna. Hon arbetade i trädgården, skapade kollage och assemblage av allehanda material, också fotografier, och lärde sig bland annat trumma i nittioårsåldern. Och hon arbetade med sina böcker i de mest skilda ämnen hela sitt verksamma liv. På 95-årsdagens kalas i augusti, där många vänner samlats, ska hon ha presenterat sin senaste bok.

Beata Bergström var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan dess tillkomst 2008.


Sune Jonsson-stipendiat 2016

Vid Sällskapets årsmöte på Västerbottens Museum söndagen 24 april tilldelades årets Sune Jonsson-stipendium fotografen Linda Maria Thompson för serien "In place of memory". Förutom äran erhöll hon också 10 000 kronor.

Juryns motivering:

”Sune Jonsson-stipendiet 2016 tilldelas den svensk-amerikanska fotografen Linda Thompson för hennes poetiska svit ”In place of memory”, fotograferad i byarna kring Ådalen i Ångermanland. Det är en serie om migration, som på ett personligt och politiskt plan utforskar sambandet mellan minne, identitet och plats. Längtan efter att höra hemma är högst aktuell idag då människor rör sig över jordklotet i frivillig eller påtvingad migration. Linda Thompson föddes i Mariefred, men växte upp i USA och har själv erfarenhet av upplevelsen att flytta mellan länder. Hennes morfar och mormor fanns i svenska Högsjö som Linda Thompson minns som en paradisisk plats. Idag en avfolkningsbygd som fått nya invånare i flyktingar från hela världen. När morföräldrarna tragiskt omkom i en flygolycka försvann också platsen för Linda Thompson och därtill möjligheten till identifikation med den. I likhet med Sune Jonssons metod i ”Byn med det blå huset” har hon återvänt för att försöka fånga sina egna minnen från barndomen, samtidigt som hon berättar om de som befolkar platsen idag. Med respektfulla fotografier som andas nostalgi och längtan lyckas hon uttrycka sitt eget sökande efter tillhörighet samtidigt som ett nutida Sverige i förändring görs synligt.”

Linda Maria Thompson är född 1978 och har en fil. kand i bildjournalistik från University of Montana och en mastersexamen i bildjournalistik från Mittuniversitetet i Sundsvall där hon nu är programansvarig.

 Ny fotoutställning på SJCD – KUNGARIKET

Elin Berges fotografier från Västerbotten och Isaan provinsen i Thailand visas från 14 februari - 8 maj 2016.

Elin Berge har under närmare tio år fotograferat kärleksrelationer mellan thailändska kvinnor och svenska män. Hon nyanserar de stereotypa bilderna av kvinnorna, männen och platserna de kommer ifrån. Kungariket ger tillsammans med den tidigare utställningen Drottninglandet en bred bild av äktenskapsmigrationen mellan Thailand och Sverige, och hur den påverkar och förändrar de båda länderna för generationer framöver. Bilderna berättar om globaliseringens effekter, maktrelationer mellan klass och kön, mellan stad och landsbygd.

Kungarikets soundtrack är specialskrivet och framförs av Frida Hyvönen.


Kallelse till Årsmöte 2016 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner

Tid: Söndag 24 april 2016 kl. 14.00. Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2016 års mottagare av Sune Jonsson stipendium. Välkomna!


Välkommen till FOTOseminarium i Umeå 22-23 oktober

Konflikt och flykt – dokumentära praktiker kring mellanmänskliga villkor.

Se detaljerat program och anmälan på museets hemsida.


Sune Jonsson på Artipelag i sommar!

I utställningen Land meets water - Europeisk och amerikansk fotografi från 1860 till idag, visas 39 utställningsbilder från Sunes projekt Dagar vid havet på Artipelag, utanför Stockholm, mellan 29 maj och 27 september 2015

Mötet mellan naturens grundläggande element är ett av fotografihistoriens framträdande motiv. Med sin kunskap om europeisk och amerikansk fotografi beskriver curatorn Peter Galassi (tidigare chefsintendent vid Museum of Modern Art i New York) med okända och välkända fotografers arbeten, en spännande resa från fotografins barndom vid mitten av 1800-talet till dagens tekniskt avancerade gestaltningar.

I utställningen visas drygt 300 verk, varav de äldsta är från 1861. Bland de 40 konstnärerna finns bl a Andreas Gursky, Stuart Klipper, Ann Christine Eek, Lois Conner, Sune Jonsson och Olafur Eliasson.


Nya utställningar i SJCD

Välkommen till vernissage söndag den 24 maj kl 14.

European Eyes on Japan # 16. Fotografi av Nina Korhonen och Alexander Gronsky.

47 fotografiska avtryck. Utställningsbilder av Sune Jonsson
Sune Jonsson-stipendiater utsedda

Årets stipendium går till fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg.

Fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 19 april 2015 tilldelats Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografisk gärning i Sunes anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

"Sällskapet Sune Jonssons vänner vill 2015 belöna ett projekt som tog sin början i januari 2009, i samband med den uppmärksamhet som rådde kring Sune Jonssons bortgång, bland annat i Norrbottens-Kuriren. En av Jonssons många sagespersoner, Eva Pesula från Övre Kukkola i Tornedalen, ringde då tidningen och berättade att Sune Jonsson varit där för första gången 1966 och dokumenterat makarnas nya KR-jordbruk och senare även återvänt för att göra uppföljande arbeten.

Fotografen Anders Alm och kulturjournalisten Marianne Söderberg reste dit för att göra ett reportage och återvände med insikten om behovet av att skapa en lödigare berättelse kring vad som hänt med familjejordbruket sedan dess. Under ett par års tid har de regelbundet besökt familjen och dokumenterat livet och arbetet på gården.

Med stor ödmjukhet inför uppgiften och en stark känsla för berättandets kraft i ord och bild har de tillsammans slagit en bro mellan Jonssons första möte med familjen 1966 och nuet, nästan ett halvt sekel senare, när gården och markerna, en viktig del av det norrländska kulturarvet, fortsatt hålls i hävd av yngste sonen Per och hans familj. Anders Alms och Marianne Söderbergs hängivna och värdefulla dokumentära arbete i Sune Jonssons anda vill vi belöna med 2015 års Sune Jonsson-stipendium."

 

 

 

 

 

 


Ny fotoutställning på SJCD – INLAND

Om att leva och bo i norra Sveriges glesbygd i dag
15 februari–26 april 2015

En utställning om att leva och bo i Norrland 2014. Fotografer och skribenter har, med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet, rest runt i de fyra nordliga länen och samlat berättelser om skaparkraft, överlevnadsstrategier, utsatthet och periferi.

– Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

– Det finns bygder som håller ihop och blomstrar i någon mån, och det är populärt att visa upp dem som positiva exempel. Men vi får aldrig glömma vad de egentligen är exempel på: förödande strukturer, urbanisering och centralisering.

Länsmuseerna har valt olika teman för sina dokumentationer. I Jämtland berättas om småskalig ekologisk livsmedelsproduktion som vuxit sig stark. I Västernorrland undersöks Reselebygden, som lockat till sig många företag och barnfamiljer de senaste åren. I Västerbotten beskrivs gruvnäringen som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism. Från Norrbotten visas nydanande företagsidéer med rötter i plats och tradition samt en uppföljning av det allra första KR-jordbruket i Norrbotten.


VODA – Vi och dom andra

Vernissage 30 november 2014 kl 14 i Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi på Västerbottens museum

Fotografen Thomas Wågström och utställningsproducent Maria Sundström inviger utställningen i närvaro av gruppen kring det dokumentära fotoprojektet. Utställningen pågår till 1 februari 2015

Ett fotoprojekt om seendets och avbildandets villkor av åtta samtida fotografer

Vilka är egentligen ”vi” och vilka är ”dom andra”? Genom att bjuda in människor att delta i ska-pandeprocessen vill fotograferna i utställningen Vi och dom andra skaka om de invanda föreställningarna om vem som ser, och vem som blir sedd. De ifrågasätter uppdelningen av människor i ”vi och dom”. Med dokumentärfotografi vill de synliggöra företeelser i samhället och på så sätt nyansera bilden av vår samtid och människors liv. Vem ser och vem blir betraktad? Vad tittar vi på och vem äger berättelsen?

Fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara Lindquist, Linda Maria Thompson och Lars Öberg har jobbat gemensamt med egna dokumentära projekt. Arbetet är en del av Umeå2014. Med sina olika erfarenheter och perspektiv skapar fotograferna något som är större än vad de som enskilda fotografer skulle kunna åstadkomma.

Varje fotograf genomför självständigt ett enskilt projekt. Genom att bjuda in de medverkande att skildra sina egna sammanhang vill Vi och dom andra demokratisera makten över berättelsen och utmanar sin fotografiska yrkesroll. De ger ”den andre” verktyg att synliggöra sitt eget liv – ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i två parallella skapandeprocesser.

Genom ett samarbete med Clear Channel som äger annonsplatserna på Umeås busshållplatser tar Vi och dom andramed konsten ut från institutionerna till det offentliga rummet. Det gör att deras form av kultur – dokumentärfotografi, bildkonst och visuellt berättande – syns längs gatorna och blir tillgänglig för alla.

I en tid då vi genom media översköljs av snabba och förenklade bilder vill Vi och dom andra lyfta fram den fotografiska berättartraditionen och föra den vidare. De åtta fotograferna är förenade i övertygelsen om att dokumentära berättelser måste få ta tid, och genom att arbeta tillsammans med sina subjekt, har de uppnått en unik blick med mångfaldiga betraktelsesätt. Genom att låta ”subjektet” bli ”fotografen” utforskar projektet teman om makt och berättande, redan en levande process för många användare av Facebook, Instagram och andra sociala medier. I och med Vi och dom andragräver de djupare i dessa teman och väcker frågor om det kontemporära dokumentärfotografiets roll, både för professionella och andra användare av den fotografiska bilden.

Se mer om utställningen på www.vbm.se">Västerbottens museums hemsida.

Livet i inlandet uppmärksammas i nytt dokumentärt projekt

- Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

I ett nytt dokumentärt projekt uppmärksammas livsvillkoren för inlandsbor. Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet har fotografer och skribenter gett sig ut för att dokumentera landsbygden idag. Resultatet ska visas i utställningar och program för skolor och allmänhet.

– I inlandskommuner minskar befolkningen varje år. Projektet berättar om några som gärna bor kvar, här visas möjligheter och hot som finns. Det är viktigt dels att förstå hur villkoren har förändrat samhällen över längre tid och dels kunna och ha möjlighet att påverka framtiden, säger projektledare Britta Lundgren, Västerbottens museum.

Po Tidholm har sin bild klar om Norrland:

– Det finns bygder som håller ihop och blomstrar i någon mån, och det är populärt att visa upp dem som positiva exempel. Men vi får aldrig glömma vad de egentligen är exempel på: förödande strukturer, urbanisering och centralisering.

Projektet kan ses som en uppföljning på omfattande dokumentationsprojekt som fältetnologen Sune Jonsson gjort sedan 1960-talet, då han fördjupat sig i jordbrukarnas situation i skogslänen. Tack vare stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kulturrådet och regionerna kan vi få en bild av situationen idag. Utställningen INLAND kommer att visas under 2015 på de fyra länsmuseerna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med början i februari.

Länsmuseerna har valt olika teman för sina dokumentationer. I Jämtland berättas om småskalig ekologisk livsmedelsproduktion som vuxit sig stark. I Västernorrland undersöks Reselebygden, som lockat till sig många företag och barnfamiljer de senaste åren. I Västerbotten beskrivs gruvnäringen som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism. Från Norrbotten visas nydanande företagsidéer med rötter i plats och tradition samt en uppföljning av det allra första KR-jordbruket i Norrbotten. Dokumentationsarbetet är i sin slutfas och nu tar utställningsproduktionen vid.

Projektägare: Sällskapet Sune Jonssons Vänner och Västerbottens museum,
i samarbete med Jamtli, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Norrbottens museum.

Medverkande fotografer: Anders Alm, David Dahlberg, Björn Grankvist, Lisa Kejonen Pauker,Katja Kristoferson, Daryoush Tahmasebi.

Medverkande skribenter: Po Tidholm, Marianne Söderberg, Sara Swedenmark, Sophie Nyblom och Sara Hagström-Yamamoto.

 


Sune Jonssons Livstycken prisad

Tilldelades Stora Publishing-Priset 2014 och Bästa Praktverk 2014.

Stora Publishing-Priset 2014:

"För en fulländad och ödmjuk berättelse om ett svunnet Sverige."

Bästa Praktverk 2014:

"För en välfunnen titel, bilder som uttrycker kärlek och vemod, fantastisk repro samt ett utsökt bokbinderi - en i knivskarp konkurrens värdig vinnare."

Bokförlaget Max Ström. Sune Jonsson (fotograf), Val Williams (text), Jeppe Wikström (förläggare), Patric Leo (formgivning, bildurval), Charlotta Broady (redaktion), Hans Dackenberg (redaktion), Patric Leo (redaktion), Britta Lundgren (redaktion), Petra Ahston Inkapööl (original), Amelie Stenbeck-Ramel (original).

Priserna delades ut på galan 6 oktober 2014.


Ny utställning i Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum

Tidens långsamhet och livets flykt
14 september 2014 – 2 november 2014

Tidens långsamhet och livets flykt är en utställning om och med kulturhistorisk fotografi. Bilder som har tillkommit, samlats in, vårdats och visats inom ramen för de kulturhistoriska museernas verksamhet. Människan och hennes skilda livsvillkor är det övergripande temat och i centrum finns berättelser om vardagsliv och arbete, om odlingslandskapet och andra kulturmiljöer. Uppdraget är att med bild och ord skildra det förflutna och skapa ökad förståelse för hur människor levde förr, men också att dokumentera samtiden och bidra till kunskap om dagens samhälle.

Tidens långsamhet och livets flykt speglar de förändringar som den kulturhistoriska fotografin genomgått under de senaste decennierna. Här finns såväl historiskt material som nyproducerade verk skapade både inom museikontexten och i  konstsammanhang. Arkivet lyfts fram så att besökaren får en inblick i det som utgör de kulturhistoriska institutionernas hjärta – lådor och pärmar med historier som väntar på att levandegöras.

Utställningen visar verk av fotograferna Micke Berg
, Elin Berge
, Anette Boström, Magdalena Dziurlikowska, Bertil Ekholtz, Petter Engman, Maja Forsberg, Josefina Franke
, Jean Hermanson, Jens S Jensen
, Sune Jonsson, Margareta Klingberg, Johannes Samuelsson, Lisa Svedberg
, Edla Viklund
 och Maja Åström.

Tidens långsamhet och livets flykt ingår i det omfattande projektet Performing History. Fotografi i Sverige 1970–2014. Curator, FD i fotografisk gestaltning Niclas Östlind.

 


Sune Jonsson-stipendiet 2014 till Inta Ruka

Vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte, som hölls på Västerbottens museum 6 april, tillkännagavs av Sällskapets ordförande Dan Brändström att Sune Jonsson-stipendiet 2014 tilldelas fotografen Inta Ruka från Riga i Lettland. Inta Rukas fotografi kommer att visas vid Västerbottens museum i vår, i utställningen Möten med människor som invigs 18 maj och pågår till och med 24 augusti. Inta Ruka kommer att närvara vid vernissagen och kommer där personligen att få motta stipendiet.

Sällskapets motivering lyder:

Årets pristagare Inta Ruka från Riga i Lettland fotograferar medmänniskor. De avbildas i sin miljö, omslutna av denna, och en sak förefaller säker: att hon likt Sune Jonsson aldrig uppfattats som hotfull eller farlig av sina objekt. Redan så enkel kan en fotografisk sanning vara.

Inta Ruka är mycket lantlig till sin inspiration. När hon började fotografera i tonåren på 1970-talet var det i moderns hemtrakt kring Balvi i östra Lettland på gränsen mot Ryssland. Hennes produktion har vuxit långsamt fram. Inta Ruka saknar framfusighet, och har vänt det till sin största tillgång.

Hennes växande berömmelse vilar i huvudsak på tre bildprojekt: Mitt folk på landet (1983–2000), Folk jag råkat träffa (2000–2004) och Amalijas gata 5a (2004–2008).

I de båda första sitter folk stilla i enkla kök och drängstugor, eller poserar mot växtlighet på gården, de begrundar fotografens närhet och närvaro. I den tredje är miljön en hyreskasern inne i huvudstaden Riga med 36 små lägenheter, med en kringbyggd gård likt en mänsklig teater, där Ruka avbildar de boendes liv och sociala umgänge. Människorna lever i stan som vore de kvar på landet.

De framvisar ett nationellt jämnmod. De har inga stora anspråk på ägodelar. Genom dem talar den enkla bondeklassen alltjämt ur historien.

Inta Ruka har alltfler svenska kontakter. Hon har gjort dokumentärfilmer ihop med Maud Nycander och Lars Tunbjörk, och har fotograferat bönder i Hälsingland på uppdrag av Hälsinglands museum. Det är följdriktigt att Inta Ruka blir den första utländska fotograf att motta Sune Jonssons pris för dokumentärfotografi.


ÅRSMÖTE 6 april kl 14 på Västerbottens museum

Sune Jonsson centrum för dokumetärfotografi invigdes 31 januari med kronprinsessparet och 1500 andra besökare.

Och fortfarande är det ett stort intresse både av media och många besökare i de nyöppnade utställningarna.

Håll koll på vad som händer på Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi.

Lyssna på ett inslag om Sune Jonssons unika öga i Godmorgon, världen! i P1.

Välkommen tlll årsmötet den 6 april kl 14!
Kallelse och nytt medlemsblad skickas ut under mars.


Invigningshelg

Kulturhuvudstadåret i Umeå 2014 närmar sig.

Helgen 31 januari – 2 februari erbjuds massor av aktiviteter i hela staden. Västerbottens museum har flera vernissager under helgen. En av dem är givetvis invigningen av Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi den 31 januari kl 17-18. Närmare programdetaljer kommer i början av året här och på museets hemsida. Där kan du också läsa mer om vad som händer i SJCD under resten av 2014.


Minns Bertil Ekholtz

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Bertil Ekholtz (1915–2013) har under våren gått bort.

Bertil Ekholtz föddes i Umeå vid jultid 1915 och gick bort i maj 2013, efter ett mycket långt och innehållsrikt liv. Som son, och med tiden även kollega, till fotograferna Tor och Nanna Ekholtz, som sedan 1910-talet drev firman Ekholtz Ateljé, i centrala Umeå, kan man säga att han föddes rakt in i fotografins värld. I ateljén, som främst ägnade sig åt porträttfotografering och var verksam till långt in på 1960-talet, kom han att lära sig grunderna för sitt yrke. Men han utbildade sig även inom fotografin i Tyskland. Bertil Ekholtz omfattande fotografiska livsverk inneslöt en rad vitt skilda verksamhetsfält som visade på en osedvanlig ämnesbredd och en närmast virtuos teknisk skicklighet. “Hans samvetsgrannhet är legendarisk och den tekniska skickligheten omvittnad”, har Sune Jonsson uttryckt det.

Bertil Ekholtz och Sune Jonsson möttes bland annat i den så kallade Bildgruppen, i Umeå, en liten grupp av intresserade vänner som träffades och diskuterade bilder. “Ingen annan fotograf jag känner kan redovisa ett så djupt intresse och en så bred och detaljerad kunskap om de företeelser han fotograferat som Bertil Ekholtz”, skriver Sune Jonsson om vännen Bertil i sin artikel om honom med rubriken “Min noggrannhet är ett arv” (1991).

Bertil Ekholtz var staden Umeås särskilde fotograf. Hans rika dokumentation av stadens omvandlingar över lång tid kan inte överskattas. Han ägde en osedvanligt rik personkännedom och hans lokalkännedom, som inte endast omfattade stadens byggnader, gator och torg, var omvittnat djup. På en av de sista utställningar han hade i Umeå, pekade han på en späd björk på ett av sina äldre fotografier visande Renmarkstorget i staden, den finns där än, sade han.

Bertil Ekholtz var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.


Se - för livet!

Micke Berg, Sune Jonsson stipendiat 2013, ställer ut på Sune Jonsson Center för Dokumentärfotografi.

Läs mer om utställningen här.


Fotoseminarium 24-25 september 2013

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum arrangerar i september ett fjärde fotoseminarium, Fotografi och Förändring, kring temat det visuella kulturarvet.

Inbjudna fotografer, journalister, etnologer och forskare visar och diskuterar bilden av ”Norrland”, och olika dokumentära metoder att fånga och skildra samhällsförändringar över tid. Detta är ett viktigt och grannlaga uppdrag som inte minst kulturhistoriska museer har, ett uppdrag som kräver resurser och gör det nödvändigt att samarbeta med andra intressenter i framtiden. För mer information, se programmet.


Sune Jonsson-stipendiet 2013 till Micke Berg

Söndag den 28 april utdelas 2013 års stipendium i samband med Sune Jonsson - sällskapets årsmöte. Stipendiet, bestående av diplom, stor ära samt 10 000 kronor, går till fotografen Micke Berg, Stockholm för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda.

Juryns motivering lyder:

"Micke Berg är en Leica-fotograf av ädel årgång. Han är född 1949 i Lycksele, uppvuxen i Sundsvall och Stockholm. Han är ett typiskt stadsbarn som anser att livet ständigt bör bevakas från ett stambord på lokala kaféet. Därifrån kan man göra utryckningar i alla geografiska riktningar, till andra bord, andra rum, där saker händer. Där människor träffas händer alltid saker. Människan är berättelsen. Till detta tjänar Leican, den är snabbare än tanken. Suveräna föregångare finns, från Henri Cartier-Bressons svala geometri till Christer Strömholms köttslighet. Berg uppvisar drag och lärdom från båda. Överallt i produktionen står människor intuitivt rätt placerade i Leicans bildrum, och tittar skeptiskt och undrande på oss. Särskilt barn spanar redan efter svek. Ungdomsrevolternas tid är Bergs: Skogsnäs, Mullvaden, Jordcirkus, Christiania och Roskilde, Nordirland, Baskien, Libanon, på alla platserna har han varit, och om vissa av dem finns fotoböcker utgivna. Sin samlade gärning fram till millennieskiftet sammanfattar Berg i den imponerande volymen Retro (1999). Sitt skriftliga credo om fotografens uppdrag och ansvar formulerar han i prosaboken Fotograferna (2006). Micke Berg har framhållit Sune Jonsson som en av Sveriges fyra ledande fotografer – jämte Strömholm, Lennart Nilsson, Anders Petersen – det känns följdriktigt att nu utse honom till mottagare av Sune Jonssons Vänners stipendium år 2013."

Micke Berg har gett ut ett 30-tal böcker och visat omkring 100 utställningar i Sverige och på många platser utomlands. På sin blogg publicerar han generöst sina foton och texter.

I samband med Sune Jonsson-sällskapets årsmöte 28 april kl 14 i Västra flygeln på Västerbottens museum medverkar Micke Berg och berättar om sin fotografi i ett bildspel. Årsmötet är öppet för alla. Under sommaren finns i fotoutställningen Se – för livet! ett urval bilder ur hans rika produktion. Den öppnas lördag 15 juni kl 13 då fotografen medverkar.


Kallelse till Årsmöte 2013 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner.

Tid: Söndag 28 april 2013 kl. 14.00. Plats: Västra flygeln (fd Bildmuseet) i Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2013 års mottagare av Sune Jonssons stipendium, samt vidtar lotteri. 3 foto-printar med välkända motiv ur Sune Jonssons verk, samt 2 ex av boken ALBUM lottas ut, dragning sker utifrån medlemsförteckningen.Varmt välkomna!


Invigning av 2013 års Umeåregionen läser (Brobyggarna) i Nyåker.

Vi inviger året med ”Brobyggarna – berättelser ur Sune Jonssons bok” med Greger och Sigrid Ottosson.

Lördag 26 januari

Nyåkers kyrka, klockan 13-15

Fika och boklotteri.

Ingen föranmälan – fri entré!

Busstransport Umeå-Nyåker t o r
Anmälan till grubbebiblioteket@umea.se,
090-16 33 89. Pris 100 kr, betalas kontant på bussen.
Avgång 12:00 från Umeå.

Läs mer om kommande arrangemang på bloggen.Information om SJCD

Sune Jonssons dokumentära gärning.

Projektledare Britta Lundgren berättar om Västerbottens Museums satsning SJCD. Söndag 13 jan kl 13 i utställningshallen, västra flygeln.


Fotoseminarium 15-16 oktober

Fotografiets berättande. Metod och praktik inom samtida fotografi och film.

15-16 oktober samarrangeras ett fotoseminarium vid Bildmuseet och Västerbottens museum i Umeå. (Måndag 15 okt kl. 12-18 på Bildmuseet med kvällsarrangemang och tisdag 16 okt kl. 9-13 på Västerbottens museum).

Föranmälan krävs. Ange vid anmälan att du är medlem i Sällskapet. Bindande anmälan senast 30/9 till fotoseminariet@vbm.se

Pris 500 kr. (OBS. Sällskapets medlemmar 300 kr). Lunch och middag tillkommer.

Se hela programmet här.


Samtal om bilder och verklighet

Under hösten ordnar Västerbottens Museum programkvällar för samtal om dokumentärfotografi. Reflektioner och infallsvinklar utifrån utställningen Åter till verkligheten.

I anslutning till utställningen Åter till verkligheten från Moderna Museet, som under hösten visas på Västerbottens museum (t.o.m. 2013–01–27) där utökad med ett fyrtiotal av Sune Jonssons arbetskopior ur museets arkiv, anordnas ett antal programkvällar, under rubriken Samtal om bilder och verklighet. Första programmet hålls torsdag 13 september kl. 19, då Leif Wigh, mångårig fotointendent vid Fotografiska Museet/Moderna museet, reflekterar över möten med 1970-talets fotografer.

Se hela programmet här.


Sune Jonsson-stipendiet 2012 till Maud Nycander

Fotografen, filmaren m.m. Maud Nycander har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 15 april 2012 tilldelats Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografisk gärning i Sunes Jonssons anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

Maud Nycander är en dokumentärfotograf som arbetat med såväl stillbild som film och TV. Hennes projekt har på senare år blivit alltmer personliga och målmedvetna. Maud Nycander framträdde under ETC-generationens 1980-tal med bildreportage. I samarbete med olika skribenter fotograferade hon bilburen ungdom i Mora, ungdomsligor i Väsby och motorcyklister i Akalla. Samtidigt som hon reste till inbördeskrigets Nicaragua, följde hon en mellanstadieklass i Sätra i boken ”I Brytningstid”. Sociala frågor har bestämt Maud Nycanders inriktning även som filmare. I ”Sluten avdelning” skildrar hon psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus. För filmen ”Nunnan” fick hon 2008 års guldbagge från Filminstitutet för bästa dokumentärfilm. En nyvunnen poetisk lyster kännetecknar porträttfilmen ”Fotografen från Riga”, som beskriver kollegan Inta Rukas verksamhet på plats i Lettland, och där en kvinnlig kollegialitet och solidaritet kan starkt erfaras. För sitt arbete i den riktningen, och för sin uthålliga dokumentära gärning genom tre decennier, tilldelas Maud Nycander det andra stipendiet i Sune Jonssons namn.

Se mer av Maud Nycander här.


Sällskapets medlemslotteri hållet vid årsmötet 15 april 2012

Där 3 bilder, s.k. modern prints, efter Sune Jonssons original i Sune Jonsson-arkivet i Västerbottens museum, samt två ex av Sune Jonssons bok ALBUM utlottades ur medlemsförteckningen vid mötet.

Vinnare som kan emotse priserna är:

Margareta Gisselberg, Malmö (Bild: Tea Johansson kvällsmjölkar korna, Nyåker 1960)

Bernt Jaensson, Skänninge (Bild: Märta leker brud, Aronsjö 1961)

Nils Nordström, Umeå  (Bild: Helen Jonsson tar korna till skogsbete efter vägen från Baggård, 1960)

Henrik Olofsson, Umeå (Bok: ALBUM)

Göte Hedlund, Umeå (Bok: ALBUM)


Minns Manne Lidén

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Manne Lidén (1935–2012) har under våren gått bort.

Manne Lidén var lärare och fotograf. Han använde bilden som pedagogiskt hjälpmedel, inte minst under sin tid som föreståndare för Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, i Umeå.

Sune Jonsson umgicks med Manne Lidén i en liten sluten bildgrupp, den s.k. Bildgruppen i Umeå, där förutom Manne Lidén och Sune själv även Bertil Ekholtz, Carl-Erik Nilsson och Ingemar Löfgren bland andra ingick.

Sune Jonsson ”uppskattade Mannes bilder, hans stora tekniska kunskaper och hans insiktsfulla bildanalyser” som han själv skriver i sitt porträtt av Manne i artikeln ”Manne Lidén använder bilden som pedagogiskt hjälpmedel” i Aktuell fotografi (1982).

Manne Lidén var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.Inta Ruka besöker Umeå

Den hyllade lettiska dokumentärfotografen Inta Ruka håller en bildvisning på Västerbottens Museum lördagen den 17 mars.

Under rubriken "People and their portraits" visar Inta Ruka sina bilder och föreläser i Bio Abelli, Västerbottens Museum kl 12.30 - 13.30. Föredraget hålls på engelska. Därefter följer en frågestund och fika. Arrangemanget sker på intitiativ av dokumentärfotoprojektet "Vi och dom andra", med stöd av Kulturskjutsen från Umeå 2014. Medarrangörer är Sällskapet Sune Jonssons Vänner, Västerbottens Museum och Svenska Fotografers Förbund.


Årsmöte 15 april kl 14

Styrelsen för Sällskapet Sune Jonssons Vänner kallar till Årsmöte den 15 april kl 14, på Västerbottens Museum, västra flygeln (fd Bildmuseet). Välkommen!


Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat

En berättarföreställning med Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune Jonsson.

Fler föreställningar ges i Västerbottens län. För mer information se hemsidan:

http://www.vasterbottensteatern.se/forestallningar/vasterbotten.php


Sune Jonsson på PM Gallery & House i London

Och tiden blir ett förunderligt ting visas 27 nov - 7 jan 2012.

I kulturhuset PM Gallery & House i Ealing, nordvästra London visas från 27 nov – 7 januari 2012 fotografi av  Sune Jonsson, Och tiden blir ett förunderligt ting. Där visas även delar av Elin Berges fotoutställning om thailändskor i Västerbotten, Drottninglandet, samt de två fotograferna Martin Bogren och Elin Höyland. Tidningen the Telegraph uppmärksammade utställningen med en artikel.Kampen mot glömskans tyranni

Läs förstudien om Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi.

Västerbottens museum driver sedan hösten 2010 ett treårigt strategiskt utvecklingsprojekt som stöds av Kulturrådet, Umeå kommun och Region Västerbotten i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Centrum för dokumentärfotografi i Sune Jonssons namn.

http://www.vbm.se/projekt/sjcd.html


Visning på Moderna Museet

Fotosatsningen En annan historia i tre delar visas av fotointendent Anna Tellgren, Moderna museet

24 nov kl 18.00 Fri entre och visning för medlemmar i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Britta Lundgren, Västerbottens museum informerar om arbetet med planerna för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå
Se mer info om Modernas fotosatsning på


Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat

En berättarföreställning med Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune Jonsson.

Den ges i höst på många platser i Västerbottens län (17 föreställningar)  från 22 sept – 16 nov  och i Stockholm 23-25 nov på Teater Pero.För mer information se hemsidan:

http://www.vasterbottensteatern.se/forestallningar/vasterbotten.php


I Sune Jonssons fotspår

Kulturradions Sommaruniversitet sände 20110804 "I Sune Jonssons fotspår". Ett program av Kerstin Berggren.

Planerna på ett Sune Jonsson-centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens Museum i Umeå tar allt fastare form. Där ska Sune Jonssons egna bilder visas vid sidan av eller i dialog med andra dokumentärfotografers verk från när och fjärran. I programmet ”I Sune Jonssons fotspår” får lyssnarna möta idag verksamma fotografer som berättar om hur Sune Jonsson påverkat dem och hur de arbetar med sina fotografiska projekt på ett sätt som påminner om Jonssons.


Internationellt praktverk om Sune Jonsson

Sune Jonssons liv och arbete kommer att skildras i en bok för en internationell publik. Detta praktverk blir resultatet av ett samarbete mellan Västerbottens museum i Umeå och Bokförlaget Max Ström i Stockholm.

Boken skall innehålla ett stort urval av Sune Jonssons allra mest kända och älskade bilder vid sidan av tidigare opublicerat material. Till boken planeras också en omfattande biografi som berättar om Sune Jonssons liv och gärning. Boken ges ut både på svenska och engelska och kommer att bli den mest omfattande bok om Sune Jonsson som någonsin har gjorts.
– Vi tror att boken kommer att bli ett smycke för oss som redan känner och beundrar Sunes Jonssons fotografi, men också att den kommer att ge nya generationer chans att upptäcka hans fantastiska livsverk, säger Jeppe Wikström som är förläggare på Max Ström.
Sune Jonsson är internationellt känd tack vare att han som andre svensk fick Hasselbladpriset 1992. Genom denna bokutgivning öppnas nya möjligheter för en större publik att möta honom. Arbetet med att gå igenom hela Sune Jonssons arkiv i jakten på kända och okända pärlor har redan satt igång.
– Den här utgivningen är en enastående möjlighet för oss, säger en entusiastisk Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef. Jag är mycket glad för detta och ser boken som en viktig del av vårt arbete med Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Vi skall producera en stor fotografisk utställning med Sune Jonsson inför 2014, samtidigt som en europeisk version öppnar i lettiska Riga. Boken, som ska vara klar hösten 2013, kommer att bli ett fint komplement till utställningarna.
Västerbottens museum i Umeå förvaltar fotografen, filmaren och författaren Sune Jonssons fotografiska arkiv. Sune Jonsson (1930–2009) arbetade i mer än femtio år med att dokumentera sin samtid, främst i Västerbotten, men där har också funnits tid för utblickar i New York, Kongo, Prag och danska Bornholm.
Bokförlaget Max Ström är Sveriges största fotografiska förlag som har gett ut böcker med många framstående fotografer, bland andra Lennart Nilsson, Anders Petersen, J.H. Engström och Annie Leibovitz.
För ytterligare upplysningar, kontakta Ola Kellgren, bitr länsmuseichef, Västerbottens museum, ola.kellgren@vbm.se, tfn 070-33 05 533
eller
Jeppe Wikström, förläggare Bokförlaget Max Ström, jeppe.wikstrom@maxstrom.se, tfn 070-59 13 144


Minns fotografen Konny Domnauer

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner, fotografen Konny Domnauer (1930–2011) har gått bort.

Konny Domnauer kom 1939 från Tyskland till Sverige som nioåring på flykt undan nazismen. Han följdes till Stockholm av sin Tante Jaro, som var fotograf i Berlin. Hon tog honom till katolska kyrkans barnhem, där han fick bo. Efter avbruten skolgång och ett antal jobb går han med i en fotoklubb och kommer i kontakt med fotokonsten. Han hamnar med tiden på Pressens Bild och beslutar sig för att bli fotograf. Han lär sig kopiera och anställs som kopist.

Under rubriken “Ett maskrosbarn”, på SVT:s websida “Din plats i historien”, berättar han: “På fritiden gällde egen fotografering. Blir medlem i Fotografiska Föreningens juniorsektion, träffar likasinnade, Sune Jonsson med flera. Nya kulturvärldar öppnas. Jag blir svensk medborgare och en kugge i samhället.”

1952 bryter han upp från Pressens Bild, blir sin egen fotograf och öppnar studio i ett gammalt bryggeri på Söder.

Konny Domnauer deltog bland annat i den stora vandringsutställningen Subjektive Fotografie 2, skapad av den legendariske Otto Steinert 1954, som bland annat visades i Paris. Han var en i  gruppen 7 stockholmare tillsammans med bland andra Sune Jonsson och Pär Frank. Gruppen som uppmärksammades stort i den ansedda schweiziska, engelskspråkiga, tidskriften Camera, 1956, med bilder av medlemmarna och en text av Sune Jonsson. Han deltog i utställningen Fotograf i svenska verkligheter, på Västerbottens museum (1964) tillsammans med Bertil Ekholtz, Rune Jonsson, Berndt Klyvare och andra, samt i utställningen Subjektive Fotografie. Images of the 50’s, som bland annat visades på Västerbottens museum 1985.

Konny Domnauer ägnade sig som fotograf främst åt reklamuppdrag, bokillustrationer och författarporträtt.

Han blev hedersledamot i Sällskapet Sune Jonssons vänner 2008.


Bilden av den andre

Seminarium på Västerbottens museum 7–8 april.

Som ett led i skapandet av ett nationellt center för dokumentärfotografi, 
i Sune Jonssons namn, anordnas ett seminarium kring dokumentärfoto 
på temat ”Bilden av den andre”, vid Västerbottens museum. 
Sällskapet medlemmar erbjuds att delta till en kostnad av 300 kr. 
(exkl. måltider). Anmälan senast 15 mars.

Bland seminariedeltagarna märks: Eva Dahlman, 1:e bibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Fotograf Jens S Jensen. Professor Karin Becker. Kulturjournalist Stefan Jonsson. Fotograf Nina Korhonen. Direktør Astri Fremmerlid. Petter Engman, fotograf och Britta Lindgren Hyvönen, etnolog samt intendent Eva Silvén.

Läs mer och se programmet här


Föreläsning om dokumentärfotografi

Föreläsning om dokumentärfotografi i Sverige,
Västerbottens museum, söndag 21 november kl 15

Niclas Östlind är curator och doktorand vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Han kallar sin föreläsning "Från blå hus till gruvor, fabriker och varv – om den svenska dokumentärfotografins storhetstid (och förfall)".

Föreläsningen är ett samarbete mellan Västerbottens museum, ABF, Sällskapet Sune Jonssons vänner och Konstvetenskap, Institutionen för kultur och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Fri entré.


Sune Jonsson-stipendiet

Det första Sune Jonsson-stipendiet för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda, har tilldelats fotografen och filmaren Gunnar Källström, född i Umeå 1944.

Läs mer om och av honom i nummer 4 av Medlemsbladet.


Generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Sällskapet har medverkat till att Västerbottens museum, tack vare generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond, kunnat införliva Sune Jonssons kamerautrustning i sina samlingar.