AKTUELLTSune Jonsson-stipendiet 2014 till Inta Ruka

Vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte, som hölls på Västerbottens museum 6 april, tillkännagavs av Sällskapets ordförande Dan Brändström att Sune Jonsson-stipendiet 2014 tilldelas fotografen Inta Ruka från Riga i Lettland. Inta Rukas fotografi kommer att visas vid Västerbottens museum i vår, i utställningen Möten med människor som invigs 18 maj och pågår till och med 24 augusti. Inta Ruka kommer att närvara vid vernissagen och kommer där personligen att få motta stipendiet.

Sällskapets motivering lyder:

Årets pristagare Inta Ruka från Riga i Lettland fotograferar medmänniskor. De avbildas i sin miljö, omslutna av denna, och en sak förefaller säker: att hon likt Sune Jonsson aldrig uppfattats som hotfull eller farlig av sina objekt. Redan så enkel kan en fotografisk sanning vara.

Inta Ruka är mycket lantlig till sin inspiration. När hon började fotografera i tonåren på 1970-talet var det i moderns hemtrakt kring Balvi i östra Lettland på gränsen mot Ryssland. Hennes produktion har vuxit långsamt fram. Inta Ruka saknar framfusighet, och har vänt det till sin största tillgång.

Hennes växande berömmelse vilar i huvudsak på tre bildprojekt: Mitt folk på landet (1983–2000), Folk jag råkat träffa (2000–2004) och Amalijas gata 5a (2004–2008).

I de båda första sitter folk stilla i enkla kök och drängstugor, eller poserar mot växtlighet på gården, de begrundar fotografens närhet och närvaro. I den tredje är miljön en hyreskasern inne i huvudstaden Riga med 36 små lägenheter, med en kringbyggd gård likt en mänsklig teater, där Ruka avbildar de boendes liv och sociala umgänge. Människorna lever i stan som vore de kvar på landet.

De framvisar ett nationellt jämnmod. De har inga stora anspråk på ägodelar. Genom dem talar den enkla bondeklassen alltjämt ur historien.

Inta Ruka har alltfler svenska kontakter. Hon har gjort dokumentärfilmer ihop med Maud Nycander och Lars Tunbjörk, och har fotograferat bönder i Hälsingland på uppdrag av Hälsinglands museum. Det är följdriktigt att Inta Ruka blir den första utländska fotograf att motta Sune Jonssons pris för dokumentärfotografi.


ÅRSMÖTE 6 april kl 14 på Västerbottens museum

Sune Jonsson centrum för dokumetärfotografi invigdes 31 januari med kronprinsessparet och 1500 andra besökare.

Och fortfarande är det ett stort intresse både av media och många besökare i de nyöppnade utställningarna.

Håll koll på vad som händer på Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi.

Lyssna på ett inslag om Sune Jonssons unika öga i Godmorgon, världen! i P1.

Välkommen tlll årsmötet den 6 april kl 14!
Kallelse och nytt medlemsblad skickas ut under mars.


Invigningshelg

Kulturhuvudstadåret i Umeå 2014 närmar sig.

Helgen 31 januari – 2 februari erbjuds massor av aktiviteter i hela staden. Västerbottens museum har flera vernissager under helgen. En av dem är givetvis invigningen av Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi den 31 januari kl 17-18. Närmare programdetaljer kommer i början av året här och på museets hemsida. Där kan du också läsa mer om vad som händer i SJCD under resten av 2014.


Minns Bertil Ekholtz

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Bertil Ekholtz (1915–2013) har under våren gått bort.

Bertil Ekholtz föddes i Umeå vid jultid 1915 och gick bort i maj 2013, efter ett mycket långt och innehållsrikt liv. Som son, och med tiden även kollega, till fotograferna Tor och Nanna Ekholtz, som sedan 1910-talet drev firman Ekholtz Ateljé, i centrala Umeå, kan man säga att han föddes rakt in i fotografins värld. I ateljén, som främst ägnade sig åt porträttfotografering och var verksam till långt in på 1960-talet, kom han att lära sig grunderna för sitt yrke. Men han utbildade sig även inom fotografin i Tyskland. Bertil Ekholtz omfattande fotografiska livsverk inneslöt en rad vitt skilda verksamhetsfält som visade på en osedvanlig ämnesbredd och en närmast virtuos teknisk skicklighet. “Hans samvetsgrannhet är legendarisk och den tekniska skickligheten omvittnad”, har Sune Jonsson uttryckt det.

Bertil Ekholtz och Sune Jonsson möttes bland annat i den så kallade Bildgruppen, i Umeå, en liten grupp av intresserade vänner som träffades och diskuterade bilder. “Ingen annan fotograf jag känner kan redovisa ett så djupt intresse och en så bred och detaljerad kunskap om de företeelser han fotograferat som Bertil Ekholtz”, skriver Sune Jonsson om vännen Bertil i sin artikel om honom med rubriken “Min noggrannhet är ett arv” (1991).

Bertil Ekholtz var staden Umeås särskilde fotograf. Hans rika dokumentation av stadens omvandlingar över lång tid kan inte överskattas. Han ägde en osedvanligt rik personkännedom och hans lokalkännedom, som inte endast omfattade stadens byggnader, gator och torg, var omvittnat djup. På en av de sista utställningar han hade i Umeå, pekade han på en späd björk på ett av sina äldre fotografier visande Renmarkstorget i staden, den finns där än, sade han.

Bertil Ekholtz var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.


Se - för livet!

Micke Berg, Sune Jonsson stipendiat 2013, ställer ut på Sune Jonsson Center för Dokumentärfotografi.

Läs mer om utställningen här.


Fotoseminarium 24-25 september 2013

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum arrangerar i september ett fjärde fotoseminarium, Fotografi och Förändring, kring temat det visuella kulturarvet.

Inbjudna fotografer, journalister, etnologer och forskare visar och diskuterar bilden av ”Norrland”, och olika dokumentära metoder att fånga och skildra samhällsförändringar över tid. Detta är ett viktigt och grannlaga uppdrag som inte minst kulturhistoriska museer har, ett uppdrag som kräver resurser och gör det nödvändigt att samarbeta med andra intressenter i framtiden. För mer information, se programmet.


Sune Jonsson-stipendiet 2013 till Micke Berg

Söndag den 28 april utdelas 2013 års stipendium i samband med Sune Jonsson - sällskapets årsmöte. Stipendiet, bestående av diplom, stor ära samt 10 000 kronor, går till fotografen Micke Berg, Stockholm för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda.

Juryns motivering lyder:

"Micke Berg är en Leica-fotograf av ädel årgång. Han är född 1949 i Lycksele, uppvuxen i Sundsvall och Stockholm. Han är ett typiskt stadsbarn som anser att livet ständigt bör bevakas från ett stambord på lokala kaféet. Därifrån kan man göra utryckningar i alla geografiska riktningar, till andra bord, andra rum, där saker händer. Där människor träffas händer alltid saker. Människan är berättelsen. Till detta tjänar Leican, den är snabbare än tanken. Suveräna föregångare finns, från Henri Cartier-Bressons svala geometri till Christer Strömholms köttslighet. Berg uppvisar drag och lärdom från båda. Överallt i produktionen står människor intuitivt rätt placerade i Leicans bildrum, och tittar skeptiskt och undrande på oss. Särskilt barn spanar redan efter svek. Ungdomsrevolternas tid är Bergs: Skogsnäs, Mullvaden, Jordcirkus, Christiania och Roskilde, Nordirland, Baskien, Libanon, på alla platserna har han varit, och om vissa av dem finns fotoböcker utgivna. Sin samlade gärning fram till millennieskiftet sammanfattar Berg i den imponerande volymen Retro (1999). Sitt skriftliga credo om fotografens uppdrag och ansvar formulerar han i prosaboken Fotograferna (2006). Micke Berg har framhållit Sune Jonsson som en av Sveriges fyra ledande fotografer – jämte Strömholm, Lennart Nilsson, Anders Petersen – det känns följdriktigt att nu utse honom till mottagare av Sune Jonssons Vänners stipendium år 2013."

Micke Berg har gett ut ett 30-tal böcker och visat omkring 100 utställningar i Sverige och på många platser utomlands. På sin blogg publicerar han generöst sina foton och texter.

I samband med Sune Jonsson-sällskapets årsmöte 28 april kl 14 i Västra flygeln på Västerbottens museum medverkar Micke Berg och berättar om sin fotografi i ett bildspel. Årsmötet är öppet för alla. Under sommaren finns i fotoutställningen Se – för livet! ett urval bilder ur hans rika produktion. Den öppnas lördag 15 juni kl 13 då fotografen medverkar.


Kallelse till Årsmöte 2013 för Sällskapet Sune Jonssons Vänner.

Tid: Söndag 28 april 2013 kl. 14.00. Plats: Västra flygeln (fd Bildmuseet) i Västerbottens museum, Umeå.

Efter årsmötesförhandlingar tillkännages 2013 års mottagare av Sune Jonssons stipendium, samt vidtar lotteri. 3 foto-printar med välkända motiv ur Sune Jonssons verk, samt 2 ex av boken ALBUM lottas ut, dragning sker utifrån medlemsförteckningen.Varmt välkomna!


Invigning av 2013 års Umeåregionen läser (Brobyggarna) i Nyåker.

Vi inviger året med ”Brobyggarna – berättelser ur Sune Jonssons bok” med Greger och Sigrid Ottosson.

Lördag 26 januari

Nyåkers kyrka, klockan 13-15

Fika och boklotteri.

Ingen föranmälan – fri entré!

Busstransport Umeå-Nyåker t o r
Anmälan till grubbebiblioteket@umea.se,
090-16 33 89. Pris 100 kr, betalas kontant på bussen.
Avgång 12:00 från Umeå.

Läs mer om kommande arrangemang på bloggen.Information om SJCD

Sune Jonssons dokumentära gärning.

Projektledare Britta Lundgren berättar om Västerbottens Museums satsning SJCD. Söndag 13 jan kl 13 i utställningshallen, västra flygeln.


Fotoseminarium 15-16 oktober

Fotografiets berättande. Metod och praktik inom samtida fotografi och film.

15-16 oktober samarrangeras ett fotoseminarium vid Bildmuseet och Västerbottens museum i Umeå. (Måndag 15 okt kl. 12-18 på Bildmuseet med kvällsarrangemang och tisdag 16 okt kl. 9-13 på Västerbottens museum).

Föranmälan krävs. Ange vid anmälan att du är medlem i Sällskapet. Bindande anmälan senast 30/9 till fotoseminariet@vbm.se

Pris 500 kr. (OBS. Sällskapets medlemmar 300 kr). Lunch och middag tillkommer.

Se hela programmet här.


Samtal om bilder och verklighet

Under hösten ordnar Västerbottens Museum programkvällar för samtal om dokumentärfotografi. Reflektioner och infallsvinklar utifrån utställningen Åter till verkligheten.

I anslutning till utställningen Åter till verkligheten från Moderna Museet, som under hösten visas på Västerbottens museum (t.o.m. 2013–01–27) där utökad med ett fyrtiotal av Sune Jonssons arbetskopior ur museets arkiv, anordnas ett antal programkvällar, under rubriken Samtal om bilder och verklighet. Första programmet hålls torsdag 13 september kl. 19, då Leif Wigh, mångårig fotointendent vid Fotografiska Museet/Moderna museet, reflekterar över möten med 1970-talets fotografer.

Se hela programmet här.


Sune Jonsson-stipendiet 2012 till Maud Nycander

Fotografen, filmaren m.m. Maud Nycander har vid Sällskapet Sune Jonssons vänners årsmöte på Västerbottens museum den 15 april 2012 tilldelats Sune Jonsson-stipendiet för framstående dokumentärfotografisk gärning i Sunes Jonssons anda. Sällskapets ordförande Dan Brändström, tillkännagav stipendiet, som består av diplom samt prissumman 10 000 kronor.

Motiveringen lyder:

Maud Nycander är en dokumentärfotograf som arbetat med såväl stillbild som film och TV. Hennes projekt har på senare år blivit alltmer personliga och målmedvetna. Maud Nycander framträdde under ETC-generationens 1980-tal med bildreportage. I samarbete med olika skribenter fotograferade hon bilburen ungdom i Mora, ungdomsligor i Väsby och motorcyklister i Akalla. Samtidigt som hon reste till inbördeskrigets Nicaragua, följde hon en mellanstadieklass i Sätra i boken ”I Brytningstid”. Sociala frågor har bestämt Maud Nycanders inriktning även som filmare. I ”Sluten avdelning” skildrar hon psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus. För filmen ”Nunnan” fick hon 2008 års guldbagge från Filminstitutet för bästa dokumentärfilm. En nyvunnen poetisk lyster kännetecknar porträttfilmen ”Fotografen från Riga”, som beskriver kollegan Inta Rukas verksamhet på plats i Lettland, och där en kvinnlig kollegialitet och solidaritet kan starkt erfaras. För sitt arbete i den riktningen, och för sin uthålliga dokumentära gärning genom tre decennier, tilldelas Maud Nycander det andra stipendiet i Sune Jonssons namn.

Se mer av Maud Nycander här.


Sällskapets medlemslotteri hållet vid årsmötet 15 april 2012

Där 3 bilder, s.k. modern prints, efter Sune Jonssons original i Sune Jonsson-arkivet i Västerbottens museum, samt två ex av Sune Jonssons bok ALBUM utlottades ur medlemsförteckningen vid mötet.

Vinnare som kan emotse priserna är:

Margareta Gisselberg, Malmö (Bild: Tea Johansson kvällsmjölkar korna, Nyåker 1960)

Bernt Jaensson, Skänninge (Bild: Märta leker brud, Aronsjö 1961)

Nils Nordström, Umeå  (Bild: Helen Jonsson tar korna till skogsbete efter vägen från Baggård, 1960)

Henrik Olofsson, Umeå (Bok: ALBUM)

Göte Hedlund, Umeå (Bok: ALBUM)


Minns Manne Lidén

Sällskapet Sune Jonssons vänners hedersmedlem Manne Lidén (1935–2012) har under våren gått bort.

Manne Lidén var lärare och fotograf. Han använde bilden som pedagogiskt hjälpmedel, inte minst under sin tid som föreståndare för Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, i Umeå.

Sune Jonsson umgicks med Manne Lidén i en liten sluten bildgrupp, den s.k. Bildgruppen i Umeå, där förutom Manne Lidén och Sune själv även Bertil Ekholtz, Carl-Erik Nilsson och Ingemar Löfgren bland andra ingick.

Sune Jonsson ”uppskattade Mannes bilder, hans stora tekniska kunskaper och hans insiktsfulla bildanalyser” som han själv skriver i sitt porträtt av Manne i artikeln ”Manne Lidén använder bilden som pedagogiskt hjälpmedel” i Aktuell fotografi (1982).

Manne Lidén var hedersledamot av Sällskapet Sune Jonssons vänner sedan begynnelsen, 2008.Inta Ruka besöker Umeå

Den hyllade lettiska dokumentärfotografen Inta Ruka håller en bildvisning på Västerbottens Museum lördagen den 17 mars.

Under rubriken "People and their portraits" visar Inta Ruka sina bilder och föreläser i Bio Abelli, Västerbottens Museum kl 12.30 - 13.30. Föredraget hålls på engelska. Därefter följer en frågestund och fika. Arrangemanget sker på intitiativ av dokumentärfotoprojektet "Vi och dom andra", med stöd av Kulturskjutsen från Umeå 2014. Medarrangörer är Sällskapet Sune Jonssons Vänner, Västerbottens Museum och Svenska Fotografers Förbund.


Årsmöte 15 april kl 14

Styrelsen för Sällskapet Sune Jonssons Vänner kallar till Årsmöte den 15 april kl 14, på Västerbottens Museum, västra flygeln (fd Bildmuseet). Välkommen!


Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat

En berättarföreställning med Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune Jonsson.

Fler föreställningar ges i Västerbottens län. För mer information se hemsidan:

http://www.vasterbottensteatern.se/forestallningar/vasterbotten.php


Sune Jonsson på PM Gallery & House i London

Och tiden blir ett förunderligt ting visas 27 nov - 7 jan 2012.

I kulturhuset PM Gallery & House i Ealing, nordvästra London visas från 27 nov – 7 januari 2012 fotografi av  Sune Jonsson, Och tiden blir ett förunderligt ting. Där visas även delar av Elin Berges fotoutställning om thailändskor i Västerbotten, Drottninglandet, samt de två fotograferna Martin Bogren och Elin Höyland. Tidningen the Telegraph uppmärksammade utställningen med en artikel.Kampen mot glömskans tyranni

Läs förstudien om Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi.

Västerbottens museum driver sedan hösten 2010 ett treårigt strategiskt utvecklingsprojekt som stöds av Kulturrådet, Umeå kommun och Region Västerbotten i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Centrum för dokumentärfotografi i Sune Jonssons namn.

http://www.vbm.se/projekt/sjcd.html


Visning på Moderna Museet

Fotosatsningen En annan historia i tre delar visas av fotointendent Anna Tellgren, Moderna museet

24 nov kl 18.00 Fri entre och visning för medlemmar i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Britta Lundgren, Västerbottens museum informerar om arbetet med planerna för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå
Se mer info om Modernas fotosatsning på


Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat

En berättarföreställning med Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune Jonsson.

Den ges i höst på många platser i Västerbottens län (17 föreställningar)  från 22 sept – 16 nov  och i Stockholm 23-25 nov på Teater Pero.För mer information se hemsidan:

http://www.vasterbottensteatern.se/forestallningar/vasterbotten.php


I Sune Jonssons fotspår

Kulturradions Sommaruniversitet sände 20110804 "I Sune Jonssons fotspår". Ett program av Kerstin Berggren.

Planerna på ett Sune Jonsson-centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens Museum i Umeå tar allt fastare form. Där ska Sune Jonssons egna bilder visas vid sidan av eller i dialog med andra dokumentärfotografers verk från när och fjärran. I programmet ”I Sune Jonssons fotspår” får lyssnarna möta idag verksamma fotografer som berättar om hur Sune Jonsson påverkat dem och hur de arbetar med sina fotografiska projekt på ett sätt som påminner om Jonssons.


Internationellt praktverk om Sune Jonsson

Sune Jonssons liv och arbete kommer att skildras i en bok för en internationell publik. Detta praktverk blir resultatet av ett samarbete mellan Västerbottens museum i Umeå och Bokförlaget Max Ström i Stockholm.

Boken skall innehålla ett stort urval av Sune Jonssons allra mest kända och älskade bilder vid sidan av tidigare opublicerat material. Till boken planeras också en omfattande biografi som berättar om Sune Jonssons liv och gärning. Boken ges ut både på svenska och engelska och kommer att bli den mest omfattande bok om Sune Jonsson som någonsin har gjorts.
– Vi tror att boken kommer att bli ett smycke för oss som redan känner och beundrar Sunes Jonssons fotografi, men också att den kommer att ge nya generationer chans att upptäcka hans fantastiska livsverk, säger Jeppe Wikström som är förläggare på Max Ström.
Sune Jonsson är internationellt känd tack vare att han som andre svensk fick Hasselbladpriset 1992. Genom denna bokutgivning öppnas nya möjligheter för en större publik att möta honom. Arbetet med att gå igenom hela Sune Jonssons arkiv i jakten på kända och okända pärlor har redan satt igång.
– Den här utgivningen är en enastående möjlighet för oss, säger en entusiastisk Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef. Jag är mycket glad för detta och ser boken som en viktig del av vårt arbete med Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Vi skall producera en stor fotografisk utställning med Sune Jonsson inför 2014, samtidigt som en europeisk version öppnar i lettiska Riga. Boken, som ska vara klar hösten 2013, kommer att bli ett fint komplement till utställningarna.
Västerbottens museum i Umeå förvaltar fotografen, filmaren och författaren Sune Jonssons fotografiska arkiv. Sune Jonsson (1930–2009) arbetade i mer än femtio år med att dokumentera sin samtid, främst i Västerbotten, men där har också funnits tid för utblickar i New York, Kongo, Prag och danska Bornholm.
Bokförlaget Max Ström är Sveriges största fotografiska förlag som har gett ut böcker med många framstående fotografer, bland andra Lennart Nilsson, Anders Petersen, J.H. Engström och Annie Leibovitz.
För ytterligare upplysningar, kontakta Ola Kellgren, bitr länsmuseichef, Västerbottens museum, ola.kellgren@vbm.se, tfn 070-33 05 533
eller
Jeppe Wikström, förläggare Bokförlaget Max Ström, jeppe.wikstrom@maxstrom.se, tfn 070-59 13 144


Minns fotografen Konny Domnauer

Hedersledamoten i Sällskapet Sune Jonssons vänner, fotografen Konny Domnauer (1930–2011) har gått bort.

Konny Domnauer kom 1939 från Tyskland till Sverige som nioåring på flykt undan nazismen. Han följdes till Stockholm av sin Tante Jaro, som var fotograf i Berlin. Hon tog honom till katolska kyrkans barnhem, där han fick bo. Efter avbruten skolgång och ett antal jobb går han med i en fotoklubb och kommer i kontakt med fotokonsten. Han hamnar med tiden på Pressens Bild och beslutar sig för att bli fotograf. Han lär sig kopiera och anställs som kopist.

Under rubriken “Ett maskrosbarn”, på SVT:s websida “Din plats i historien”, berättar han: “På fritiden gällde egen fotografering. Blir medlem i Fotografiska Föreningens juniorsektion, träffar likasinnade, Sune Jonsson med flera. Nya kulturvärldar öppnas. Jag blir svensk medborgare och en kugge i samhället.”

1952 bryter han upp från Pressens Bild, blir sin egen fotograf och öppnar studio i ett gammalt bryggeri på Söder.

Konny Domnauer deltog bland annat i den stora vandringsutställningen Subjektive Fotografie 2, skapad av den legendariske Otto Steinert 1954, som bland annat visades i Paris. Han var en i  gruppen 7 stockholmare tillsammans med bland andra Sune Jonsson och Pär Frank. Gruppen som uppmärksammades stort i den ansedda schweiziska, engelskspråkiga, tidskriften Camera, 1956, med bilder av medlemmarna och en text av Sune Jonsson. Han deltog i utställningen Fotograf i svenska verkligheter, på Västerbottens museum (1964) tillsammans med Bertil Ekholtz, Rune Jonsson, Berndt Klyvare och andra, samt i utställningen Subjektive Fotografie. Images of the 50’s, som bland annat visades på Västerbottens museum 1985.

Konny Domnauer ägnade sig som fotograf främst åt reklamuppdrag, bokillustrationer och författarporträtt.

Han blev hedersledamot i Sällskapet Sune Jonssons vänner 2008.


Bilden av den andre

Seminarium på Västerbottens museum 7–8 april.

Som ett led i skapandet av ett nationellt center för dokumentärfotografi, 
i Sune Jonssons namn, anordnas ett seminarium kring dokumentärfoto 
på temat ”Bilden av den andre”, vid Västerbottens museum. 
Sällskapet medlemmar erbjuds att delta till en kostnad av 300 kr. 
(exkl. måltider). Anmälan senast 15 mars.

Bland seminariedeltagarna märks: Eva Dahlman, 1:e bibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Fotograf Jens S Jensen. Professor Karin Becker. Kulturjournalist Stefan Jonsson. Fotograf Nina Korhonen. Direktør Astri Fremmerlid. Petter Engman, fotograf och Britta Lindgren Hyvönen, etnolog samt intendent Eva Silvén.

Läs mer och se programmet här


Föreläsning om dokumentärfotografi

Föreläsning om dokumentärfotografi i Sverige,
Västerbottens museum, söndag 21 november kl 15

Niclas Östlind är curator och doktorand vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Han kallar sin föreläsning "Från blå hus till gruvor, fabriker och varv – om den svenska dokumentärfotografins storhetstid (och förfall)".

Föreläsningen är ett samarbete mellan Västerbottens museum, ABF, Sällskapet Sune Jonssons vänner och Konstvetenskap, Institutionen för kultur och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Fri entré.


Sune Jonsson-stipendiet

Det första Sune Jonsson-stipendiet för framstående fotografisk gärning i Sune Jonssons anda, har tilldelats fotografen och filmaren Gunnar Källström, född i Umeå 1944.

Läs mer om och av honom i nummer 4 av Medlemsbladet.


Generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Sällskapet har medverkat till att Västerbottens museum, tack vare generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond, kunnat införliva Sune Jonssons kamerautrustning i sina samlingar.