FORSKNING

Pågående och framväxande forskning kring Sune Jonsson

Forskningen kring Sune Jonssons verk befinner sig ännu i sin linda. I Umeå och vid Västerbottens museum skapas nu, genom uppbyggnaden av Sune Jonssons arkiv och dess samlingar, ytterligare förutsättningar för att sådan forskning ska kunna komma till stånd. Arkivet, med bilder, negativ, filmer, hans egna böcker, manus, korrespondens, klipp, hans privata fotobibliotek samt hans fotografiska utrustning, kommer att kunna utgöra en sammanhållen helhet. Arkivets främsta syfte ska vara att göra det tillgängligt för ett kvalificerat vetenskapligt studium samt att möjliggöra för utställningar i såväl i Umeå som på andra håll.

Viktiga insatser för förståelsen och analysen av Sune Jonssons verk har gjorts under hans levnad av många kritiker, enskilda författare och forskare. I första hand, och främst, av fotohistorikern, professor Per-Uno Ågren (1929–2008) vars grundläggande insatser för uppordnande av Sune Jonssons bildarkiv, samt spridande av kännedom och kunskap om hans verk, är av fundamental betydelse. Professor Sverker Sörlin, som sedan mitten av 1980-talet, återkommande har engagerat sig i Sune Jonssons verk, liksom svenskt dokumentärfotografi i allmänhet, i sina arbeten. Författaren Gunnar Balgård som, vid sidan av fotografen Sune Jonsson, inte minst har intresserat sig för författaren Sune Jonsson i sina texter.


Uppsatser om Sune Jonsson:

Mats Börjesson Sune Jonsson – dokumentärfotograf som konstnär
Uppsats i konstvetenskap B2
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2006

Ellinor Gustafsson Att gestalta sin hembygd. Aspekter på bygdefotografen Petrus i Vråa och fotografen Sune Jonsson
C-uppsats i konstvetenskap
Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet, ht 2001

Karin Lundmark Ögonblickens ömhet. Sune Jonsson i det litterära landskapet
C-uppsats, Litteraturvetenskap 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, vt 2016

Två doktorsavhandlingar inom skilda discipliner är under pågående arbete, av doktoranderna Kerstin Schröder, Institutionen för skandinavistik, Wien, samt Ellinor Gustafsson, Institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet.

En forskningsförberedande studie av Sune Jonssons arkiv har med medel från Riksbankens Jubileumsfond, kunnat utföras av FD Hans Dackenberg vid Västerbottens museum, våren 2009.

I sammanhanget här bör tilläggas tidskriften Västerbottens betydelsefulla temanummer ”Åtta texter om Sune Jonsson” (Västerbotten 4:00) som nu åter finns tillgänglig i nytryck. Den utgör en väsentlig källa till förståelsen av skilda aspekter på Sune Jonssons verk.