OM SÄLLSKAPET

Sällskapet Sune Jonssons vänner

Fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) är en av Sveriges verkligt betydande dokumentärfotografer. Från 1950-talet fram till sekelskiftet 2000 har han utfört en oförliknelig dokumentär gärning. Den belönades 1993 med det internationella Hasselbladpriset. Hans sista bok Och tiden blir ett förunderligt ting tilldelades Svenska Fotobokspriset 2007. Han medverkade även vid den pågående uppbyggnaden av Sune Jonsson-arkivet vid Västerbottens museum och i fortsatt publicering av bilder och texter ända in i det sista.

En stor del av hans arbete har utförts vid Västerbottens museum i Umeå, där hans negativ och fältmaterial finns. Museet har dessutom lyckats införliva hans privata arkiv med negativ, diapositiv och av honom själv utförda originalkopior från uppdrag, även utanför Västerbotten, hans kamerautrustning, hans privata fotobibliotek med mera. En betydande del av resultatet av Sune Jonssons hela verksamhet finns numera samlat i museet.
Sällskapet Sune Jonssons vänner vill medverka till att Sune Jonssons arkiv utvecklas och att dess material görs bekant och tillgängligt.

Samtidigt vill Sällskapet uppmuntra en utveckling av dokumentär fotografi i Sune Jonssons anda, och inte minst, söka bidra till att Sune Jonssons minne och verk hålls levande.
Ytterligare information om Sällskapets verksamhet och om Sune Jonsson verk ges fortlöpande i Medlemsbladet som utkommer en eller ett par gånger om året.

Alla som delar uppfattningen om Sune Jonssons betydelse är välkomna att bli medlemmar i Sällskapet Sune Jonssons vänner. Medlemsavgiften är 150:– per år. Den kan insättas på pg 46 49 21–6, eller bankgiro 365-3029. Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-postadress.

För ytterligare upplysningar kontakta sekreteraren Britta Lundgren: lundgren@mariehem.net