STIPENDIUM

Sällskapet Sune Jonssons vänner, som bildades i Umeå 2008, har ända från start haft ambitionen och diskuterat möjligheten att skapa ett stipendium i Sune Jonssons namn.

Sällskapets styrelse beslutade hösten 2009 att inrätta ett stipendium, att utdelas till en dokumentärfotograf som arbetar i Sune Jonssons anda. Stipendiesumman bestämdes vara 10 000 kr. Stipendiet behöver inte utdelas årligen. Sällskapets ekonomi styr och avgör här i första hand. I samband med att stipendiet utdelas avses, om detta är möjligt, även en utställning med stipendiatens verk att visas. Sällskapets medlemmar välkomnas att inkomma med förslag om nomineringar till kommande stipendier. Kontakta därför sekreteraren Britta Lundgren, adress: Rödhakevägen 84, 906 51 Umeå eller under e-postadress:   lundgren@mariehem.net

Sune Jonsson-stipendiater:

2018 Nils Petter Löfstedt

2017 Pieter Ten Hoopen

2016 Linda Maria Thompson

2015 Anders Alm och Marianne Söderberg

2014 Inta Ruka, Riga

2013 Micke Berg

2012 Maud Nycander

2010 Gunnar Källström