BLI MEDLEM

Bli medlem i Sällskapet Sune Jonssons vänner. Medverka i vår strävan till att hans verk och minne hålls levande, görs bekant och tillgängligt, samt uppmuntra till en utveckling av dokumentär fotografi i hans anda.

Som medlem stöder du verksamheten och kan påverka, inte minst föreslå kandidater till det nyligen instiftade Sune Jonsson-stipendiet. Förutom annan information om Sällskapets verksamhet erhåller du även Medlemsbladet, med texter om (och av) Sune Jonsson och om annan dokumentärfotografi.

Alla som delar uppfattningen om Sune Jonssons betydelse är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 150:– per år. Den kan insättas på pg 46 49 21 – 6, eller bankgiro 365-3029. Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-postadress.

Kassör: Birgit Agrell

För ytterligare upplysningar kontakta sekreteraren Britta Lundgren: lundgren@mariehem.net
eller kassören Birgit Agrell: birgitagrell@yahoo.se

Ja, jag vill bli medlem i Sällskapet Sune Jonssons vänner.